شميم حضور

سلام بر روشنی چشم منتظران

دستور خواندن نماز شب

نماز شب مجموعا یازده رکعت است.

1. چهارتا دو رکعتی اولی را به نیت نماز شب می‌خوانیم.(مانند نماز صبح)

2. یک نماز دورکعتی به نیت نماز شَفْعْ می‌خوانیم(مانند نماز صبح)

3. یک رکعت آخر را هم به نیت نماز وَتْرْ می‌خوانیم(نماز وتر هم کاملا عادی است و در همان یک رکعتی که می‌خوانیم قنوتی هم دارد)

خضوع و خشوع در هر نمازی لازم است. نماز شب هم مطمئنا اگر با خضوع و خشوع باشد بسیار تأثیرش بیشتر است. نماز شب مستحباتی هم دارد که می‌توانیم با مراجعه به «مفاتیح الجنان، فهرست کتاب باقیات صالحات» و «کتاب‌های دعا» و «جستجو در اینترنت» از آن آگاه شویم.